Entries by

Có luật lệ tạo hình cho bonsai không?

7/12/2010 Có luật lệ (rules) cho bonsai không? Bonsai bắt nguồn từ Tàu nhưng người Nhật đã hệ thống hóa và phát triển nó cho tới ngày nay Thật ra, có nhiều sách nói về luật (rules) cho tạo cây bonsai. Tác giả Brent Walston có một bài viết về vấn đề này. Tôi nhận […]

Thay đất cho Cây Thông Đen Nhật.

Bài viết của anh Uan Ha ( California ) Thay đất cho cây thông đen. Như đã từng hứa với AE rằng sẽ chụp hình cách thay đất cho cây thông đen khi có dịp. Xin được chia sẻ để cùng các AE tham khảo. Cũng xin được nói trước, cây thông này bước vào […]

Hướng Dẫn Cách thức Ươm Hạt qua Ngủ Đông (Thọ Hàn)và Bảo quản Hạt Giống – Vùng Nhiệt Đới .

[facebook][tweet][Google] – Hiện nay vẫn còn khá nhiều anh em thắc mắc việc bảo quản – ngủ đông cho hạt giống và vì sao phải ngủ đông . Ở bài này Trunghongmon cũng muốn chia sẻ một cách sao để đơn giản và dễ hiểu nhất để anh em khi có hạt thì có thể […]