,

Bonsai Tháng 5

Các cây Bonsai được sử dụng chậu của shop www.trunghongmon.com Cây…

Có luật lệ tạo hình cho bonsai không?

7/12/2010 Có luật lệ (rules) cho bonsai không? Bonsai…

Hướng dẫn Cách Cắt Thân Thông Đen Nhật theo phương pháp Master Kusida Matsuo .

Hôm nay xin chia sẻ anh em cách cắt thân thông đen Nhật…

Thay đất cho Cây Thông Đen Nhật.

Bài viết của anh Uan Ha ( California ) Thay đất cho…

Phân biệt giữa 3 giống Itoigawa - Kishu - Shimpaku

[facebook][tweet][Google] Hình ảnh : Nebari Bonsai ; chỉnh…