Bonsai Tháng 5

Các cây Bonsai được sử dụng chậu của shop www.trunghongmon.com

Cây Chuỗi Ngọc – Duranta bonsai

Cây Sam Ngọc ( cây Việt Nam- phân bố khu vực Khánh Hoà).

Ficus india – Da Ấn Độ.